IDEA

Rozwiązanie SignaturiX oparte jest o ideę elektronicznego podpisu odręcznego tzn. poza cechami zwykłego (graficznego) podpisu,
posiada biometryczno – grafologiczne informacje pozwalające na identyfikację jego autentyczności.
Podpis składany jest na urządzeniach wyposażonych w dotykowe ekrany i w zależności od ich typów,
zapisuje (poza samym obrazem podpisu) szereg parametrów wykorzystywanych w analizie autentyczności.


 • „Czas poświęcany przez pracowników związany z obsługą dokumentów (przetwarzaniem, szukaniem, aktualizacją) to około 10–20% czasu pracy.”
 • „Jak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie OKI, 1/3 europejskich firm planuje wkrótce wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów.”
 • „Całkowite koszty drukowania i koszty operacyjne związane z tą sferą mogą pochłonąć nawet 10% przychodów firmy.”
 • Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
  „Tak więc można orzec, w kontekście badania autentyczności i ustalania, czy dany podpis należy do wskazanej osoby, że odręczny podpis biometryczny jest adekwatny do własnoręcznego podpisu składanego na papierze.”
  Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
  Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
 • Litwic & Litwic. Kancelaria Radców Prawnych.
  „Spełniwszy powyższe warunki, złożenie podpisu przy użyciu systemu Signaturix wystarcza dla zachowania formy pisemnej.”
  Litwic & Litwic. Kancelaria Radców Prawnych.
  Litwic & Litwic. Kancelaria Radców Prawnych.

ELEKTRONICZNY PODPIS ODRĘCZNY SIGNATURIX

ZALETY ROZWIĄZANIA SIGNATURIX

Oszczędność

Dzięki rozwiązaniu SignaturiX oszczędzamy na kosztach druku, przesyłania i przechowywania dokumentów.

Prawo

Zaawansowany podpis elektroniczny zgodny z eIDAS. Złożenie podpisu przy użyciu SignaturiX wystarcza dla zachowania formy pisemnej.

Bezpieczeństwo

Każdy podpisany dokument zabezpieczony jest przed zmianą treści, podmianą podpisu, czy też nieautoryzowanym jego użyciem.

Wygoda

Dostarczanie, wyszukiwanie i archiwizacja podpisanych dokumentów jest znacznie szybsze niż w przypadku wersji papierowej a dodatkowo już nigdy nie pojawią się błędy, które mogą pojawić się na wersji papierowej.

Środowisko

Poprzez wyeliminowanie papierowych wersji dokumentów przyczyniamy się do ochrony środowiska.
Dostępność i wygoda niezależnie od sprzętu
Do korzystania z SignaturiX użytkownik nie potrzebuje instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. Wystarczy jedynie przeglądarka internetowa i połączenie z serwerem SignaturiX. Dzięki temu niemal każda stacja robocza (tablet, urządzenie 2w1, smartfon, laptop czy komputer z signpadem), o odpowiednich parametrach technicznych może natychmiast zamienić się w narzędzie do biometrycznego podpisywania dokumentów, a użytkownicy nie muszą pobierać nowych wersji oprogramowania – działają zawsze na jednej, aktualnej wersji.
Integralność rozwiązania
Gwarantuje, że treść każdego dokumentu PDF podpisanego przy użyciu SignaturiX jest nierozerwalnie związana ze złożonymi w nim podpisami. Podpis złożony na dokumencie zawiera znacznik czasu pobrany z certyfikowanego serwera czasu. Biometryka podpisu jest przechowywana w postaci zaszyfrowanej wewnątrz dokumentu, co może zostać wykorzystane do grafologicznej weryfikacji osoby składającej podpis.
Bezpieczeństwo dokumentów
System SignaturiX instalowany jest w infrastrukturze Zamawiającego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań (w szczególności opartych o chmurę), mają Państwo pewność, że żaden dokument, ani żadne dane wrażliwe (w tym biometryka osoby podpisującej) na żadnym etapie procesu nie opuszczają Państwa wewnętrznej infrastruktury. Oprogramowanie SignaturiX jest autorskim rozwiązaniem Monolit IT – polskich inżynierów, programistów i specjalistów od bezpieczeństwa IT.
Dedykowana funkcjonalność dla BOK
System udostępnia funkcjonalność dedykowaną dla stanowisk obsługi klienta. Za jej pomocą można wyświetlić klientowi do podpisania dokument cyfrowy, bez udostępniania stacji roboczej pracownika. Dzięki synchronizacji, podpisany dokument jest widoczny na obu urządzeniach, dając możliwość współpracy na jednym dokumencie. Tryb synchronizacji daje pracownikowi pełną kontrolę nad procesem podpisywania dokumentu, jednocześnie nie blokując jego stanowiska pracy.
Edytor dokumentów
SignaturiX posiada również rozbudowany edytor dokumentów PDF. W ten sposób można przygotować formularze czy szablony dokumentów wypełniane i podpisywane w ramach elektronicznego obiegu dokumentów.
Zgodność ze standardami
 • ISO 32000-1:2008
 • ISO 19794-7
 • PAdES B-T
Bezpieczne podpisywanie
Szyfrowanie i bezpieczne (offline) przechowywanie klucza do biometryki

ZASTOSOWANIA

Operator telekomunikacyjny

 • niższe zatrudnienie i niższe koszty pracy
 • mniejsze kolejki i sprawniejsza obsługa
 • rezygnacja z zakupu papieru niezbędnego przy umowach drukowanych
 • rezygnacja z kosztów zakupu oraz serwisu drukarek i tonerów
 • brak kosztów magazynowania dokumentów w formie papierowej
 • brak reklamacji związanych ze złym wypełnieniem umów

Agenci ubezpieczeniowi

 • możliwość zawierania umów majątkowych na smartfonach
 • szybsza obsługa
 • dokumenty są natychmiast przesyłane na serwer i tam przechowywane
 • nie ma potrzeby drukowania umów w formie papierowej
 • kopie dokumentów mogą być wysyłane drogą mailową do klienta
 • zbieranie różnego typu „zgód” od klienta (na przykład na przetwarzanie danych)

Serwis samochodowy

 • oszczędności na papierze, druku i przechowywaniu dokumentów
 • rezygnacja z papierowego obiegu dokumentów
 • szybsza i sprawniejsza obsługa klienta
 • możliwość połączenia z innymi systemami w firmie np. magazyn

Windykacja w terenie

 • podpisywanie umów u klienta
 • większa skuteczność pozyskiwania klientów
 • natychmiastowa informacja w systemie bez potrzeby drukowania umowy
 • oszczędności na papierze, druku, obiegu i przechowywaniu dokumentów

Obieg dokumentów wymagających bezpiecznego zatwierdzenia

 • integracja z systemem JIRA
 • szybsze i sprawniejsze zarządzanie dokumentacją wewnętrzną organizacji
 • rezygnacja z zakupu papieru niezbędnego w dokumentach wewnątrz firmowych

Organizacja konferencji

 • nie ma potrzeby drukowania zgód związanych z RODO. Każdy uczestnik podpisuje na tablecie odpowiednie zgody.
 • nie ma potrzeby przechowywania dokumentów w formie papierowej. Są zapisane jako plik w firmie cyfrowej.

Przychodnie lekarskie, szpitale

 • szybsza obsługa pacjentów
 • natychmiastowe zgody na przeprowadzenie badań, odbiór wyników itd. widoczne w systemie przez upoważnione osoby
 • oszczędności na papierze, druku, obiegu i przechowywaniu dokumentów

Sieć hoteli

 • nie ma potrzeby drukowania kart meldunkowych ani innych dokumentów związanych z meldunkiem gościa
 • szybsza obsługa klienta
 • oszczędności na papierze, druku i przechowywaniu dokumentów
 • usprawnienie wewnętrznego obiegu dokumentów papierowych

Biuro Obsługi Klienta

 • skrócenie czasu obsługi klienta
 • szybkie i bezbłędne podpisywanie umów
 • wspólna praca nad jednym dokumentem/umową
 

OBLICZ MIESIĘCZNY KOSZT OBSŁUGI
DOKUMENTÓW PAPIEROWYCH

DOWIEDZ SIĘ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

BLOG

Dowiedz się więcej o podpisie biometrycznym na naszym blogu.

Podpis biometryczny zastosowanie z JIRA Podpis biometryczny policzmy korzysci

KONTAKT

Właścicielem marki jest:
Monolit IT Sp z o.o.
ul. Warsztatowa 12
81-341 Gdynia
tel. 58 763 30 00
e-mail: biuro@monolit-it.pl